Zdieľať na Facebooku Golf

Golf

Golf je outdoorový šport, v ktorom samotný hráč alebo malá skupinka hrá malou golfovou loptičkou do jamky a používa pri tom rôzne palice. Pravidlá golfu definujú, že „hra spočíva v hraní loptičkou z odpaliska do jamky úderom alebo postupnými údermi v súlade s pravidlami“.

Golf pochádza zo Škótska a hral sa Britských ostrovoch niekoľko storočí. Napriek tomu, že bol považovaný za hru pre elitu, v súčasnosti získava širokú popularitu a počet hráčov po celom svete stále rastie.

Každá hra je založená na hraní určitého počtu jamôk v danom poradí. Jedno kolo znamená 18, preto sa na 9-jamkových ihriskách chodí dvakrát 9 jamôk. Na každej jamke sa začína odpalom z odpaliska a pokračuje sa ďalšími ranami, pokiaľ loptička neskončí v jamke. Cieľom je použiť čo najmenej úderov.

Hráči chodia po ihrisku po skupinkách dvaja, traja alebo štyria, niekedy sprevádzaní nosičmi (caddie, „kedík“), ktorí nosia palice a pomáhajú hráčom. Každý hráč hrá svojou loptičkou (okrem iných variant hier) od odpaliska k jamke. Po odohraní z odpaliska hrá prvý ten, ktorého loptička je najďalej od jamky. Na ďalšom odpalisku hrá prvý ten, ktorý dosiahol najnižší počet úderov.

Každý hráč funguje ako zapisovateľ inému hráčovi v skupine, teda do zápisu o stretnutí zapisuje jeho výsledky na jednotlivých jamkách. Pre kontrolu si môže zapisovať aj vlastné výsledky. V hre na údery je výsledkom súčet počtu úderov a trestných úderov. Trestný úder nie je skutočný úder, ale trest uložený podľa pravidiel.

Súťaže v golfe na letných olympijských hrách sa konali zatiaľ v začiatkoch histórie LOH, súčasťou programu hier bol golf iba v rokoch 1900 a 1904. Na zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru v roku 2009 bolo rozhodnuté o zaradení golfu na program hier v roku 2016.

V roku 1900 sa na olympijskom turnaji zúčastnilo 12 mužov a 10 žien (pre každé pohlavie samostatná súťaž), o 4 roky neskôr to bolo 77 golfistov, iba mužov (ženská súťaž nebola). Jediným športovcom, ktorý absolvoval oba turnaje, bol Američan Albert Bond Lambert, ktorý na LOH 1904 získal striebro v súťaži tímov.

Slovenskí reprezentanti

  1. 1
  2. 2
  3. 3