Zdieľať na Facebooku Moderný päťboj

Moderný päťboj

Moderný päťboj alebo moderný pentatlon je viacboj jednotlivcov v disciplínach: beh na 3000 m, plávanie na 200 m, streľba pištoľou, šerm kordom a jazda na koni.

Moderný päťboj založil barón Pierre de Coubertin s úmyslom zachovať myšlienku antického päťboja výchovy všestranného športovca a harmonického rozvoja osobnosti. Na rozdiel od antiky vybral pre neho "moderné" disciplíny a nazval ho päťbojom moderným. Tento krásny šport sa po prvýkrát predstavil v programe novovekých olympijských hier v Štokholme v roku 1912 a od tohto roku nechýbal ani na jednej olympiáde.

Pre svoju náročnosť bol pôvodne športom armádnym a právo štartovať mali výlučne vyšší dôstojníci. Francúzsky barón pri jeho založení pravdepodobne nepredpokladal, že by časom mohol pritiahnuť aj nežnejšie pohlavie (hoci z histórie vieme, že už v antických časoch prebiehali súťaže päťbojárok) a už vôbec nie, že by sa ženy - moderné päťbojárky, predstavili v olympijskom programe. A predsa práve ony mali v Sydney pod olympijskými kruhmi svoju premiéru.

Moderný päťboj je jedným z tradičných olympijských športov, podobne však ako mnohé iné športy aj on sa prispôsoboval požiadavkám doby a menil svoje pravidlá. Nikdy však nezmenil 5 disciplín, z ktorých od svojho vzniku pozostával. V divácky atraktívnej jednodňovej súťaži jednotlivcov sa začína streľbou zo vzduchovej pištole na 20 rán, po ktorej nasledujú šerm kordom, plávanie, jazda na koni - parkúrové skákanie a beh na 3 km. Bežecká disciplína prebieha tzv. Gunderssonovou metódou, čo znamená, že vedúci pretekár po 4 disciplínach vybieha na trať ako prvý. Bodové rozdiely ostatných pretekárov sa prepočítajú na rozdiely sekundové a podľa nich štartujú. Celkovým víťazom v modernom päťboji sa stáva pretekár, ktorý víťazne prebehne cieľom.

Slovenskí reprezentanti

  1. 1
  2. 2
  3. 3