Zdieľať na Facebooku Rýchlostná kanoistika

Rýchlostná kanoistika

 Rýchlostná kanoistika je vodný šport prevádzkovaný na pokojných stojatých, alebo mierne tečúcich vodách, ktorého cieľom je prejsť s loďou stanovenú vzdialenosť v čo najkratšom čase. Po prvýkrát sa rýchlostná kanoistika objavuje ako demonštračný šport na olympijských hrách v Paríži v roku 1924. Od roku 1936 je oficiálnou disciplínou hier.

Slovensko na OH v Riu reprezentujú Erik Vlček (K4 na 1000 m, K2 na 500 m), Juraj Tarr (K4 na 1000 m, K2 na 500m), Denis Myšák (K4 na 1000 m, K2 na 500 m), Tibor Linka (K4 na 1000 m, K2 na 500 m), Peter Gelle (K1 na 1000 m), Vincent Farkas (C1 1000 m), Martina Kohlová (K1 na 200 m a 500 m)

Slovenskí olympijskí medailisti

Slavomír Kňazovický

Atlanta 1996 – Striebro: C1 500 M

Michal Riszdorfer
Atény 2004 – bronz: K4 na 1000 M
Peking 2008 – striebro: K4 na 1000 M

Richard Riszdorfer
Atény 2004 – bronz: K4 na 1000 M
Peking 2008 – striebro: K4 na 1001 M

Erik Vlček
Atény 2004 – bronz: K4 na 1000 M
Peking 2008 – striebro: K4 na 1000 M

Juraj Bača
Atény 2004 – Bronz: K4 na 1000 M

Juraj Tarr
Peking 2008 – striebro: K4 na 1000 M

Slovenskí reprezentanti

  1. 1
  2. 2
  3. 3