Zdieľať na Facebooku Šerm

Šerm

Športový šerm je úpolový šport (tzn. zápolenie, pri ktorom súperi prekonávajú živú silu protivníka) sečnými alebo bodnými zbraňami; kedysi bol súčasťou vojenského výcviku.

História šermu sa začína už v staroveku, v priebehu storočí s postupným technologickým pokrokom pri výrobe zbraní sa postupne z krátkych, ťažkých, prevažne sečných zbraní vyvinuli zbrane bodné a ľahké. Moderný šerm sa vyvinul v románskych krajinách v 16. až 17. storočí. V tom čase vplyvom nástupu strelných zbraní sa zbroj začala obmedzovať a konštrukcia zbraní sa tomuto trendu prispôsobila. Prvou zbraňou zodpovedajúcou tejto modernejšej koncepcii bol rapír, ktorý bol využívaný predovšetkým tzv. španielskou školou v kombinácii s dýkou. Španielska škola šermu sa veľmi opierala o geometriu a pohyb v kruhoch a bola čoskoro nahradená talianskou školou a jej hlavnou súbojovou zbraňou – sečným aj bodným kordom. Od Talianov bol šerm prebratý v priebehu 16 – 17. stor. Francúzmi, ktorí vyvinuli novú zbraň, a to krátky kordík s jeho cvičnou ľahšou variantou – fleretom. Škola vyvinutá Francúzmi sa postupom času stala hlavným teoretickým prístupom, ktorý prekonal všetky ostatné a stal sa základom pre moderný olympijský šerm.

Súťaže sa organizujú pre jednotlivcov a štvorčlenné družstva. Každý zápas rozhoduje rozhodca, pri medzinárodnej účasti vydáva pokyny zásadne vo francúzštine.

Čistý čas boja je 3 minúty, ak šermiar docieli päť zásahov rýchlejšie, je zápas ukončený. Ak skončí regulárny čas nerozhodne, rozhoduje prvý zásah počas 1 minúty predĺženia. Od druhého kola až do finále sa šermuje priamym vylučovacím spôsobom na 15 zásahov s časovým limitom 9 min, rozdelených do 3 častí po 3 min s prestávkami po 1 min, prípadne s minútovou prestávkou po dosiahnutí 8 zásahov, ak dôjde k nim skôr, ako vyprší časový limit.

Zápasí sa na planši s rozmermi 1,5 – 2 x 14 m. Predpísané je špeciálne oblečenie s maskou (oblečenie je dnes najčastejšie z kevlarových vláken – na medzinárodných súťažiach je povinné, maska chrániaca hlavu je z kovového pletiva).

Šerm je tradičný olympijský šport, šerm kordom je súčasťou moderného päťboja.

Slovenskí olympijskí medailisti

Vojtech (Béla) Zulawszky

Londýn 1908 – striebro: šabľa


Športový šerm vyzerá naoko jednoducho, no v skutočnosti sú jeho pravidlá pre bežného smrteľníka záhadou. Viac o ňom zisťovala Soňa Weissová. Najskôr ale otázka pre vás: Spomeniete si ešte, ako ste sa hrávali s drevenými mečmi?


Slovenskí reprezentanti

  1. 1
  2. 2
  3. 3