Zdieľať na Facebooku Streľba

Športová streľba

Streľba ako športová disciplína je súčasťou modernej olympiády už od jej vzniku, samostatná ženská kategória však bola do programu pridaná až takmer po storočí, v roku 1984. Olympijské strelecké disciplíny sa delia do troch skupín: puškové, pištoľové a brokové.

V puškách a pištoliach sa strieľa na stacionárne ciele tvorené sústrednými kruhmi zo vzdialenosti 10,25 m alebo 50 m, pričom v závislosti od disciplíny strelci stoja, kľačia, ležia, alebo vystriedajú všetky tri polohy. Na OH v Riu nás v tejto disciplíne reprezentujú Juraj Tužinský a Pavol Kopp.

Brokové disciplíny, teda skeet a trap, sú súťažou v streľbe z brokovnice na letiace terče, ktorým sa hovorí aj holuby. Na hrách v Paríži v roku 1900 sa totiž ešte strieľalo na živé(!) holuby, keďže tieto disciplíny nadväzujú na tradičný lov vtákov.

Odtiaľ pochádza aj názov disciplíny trap – slovo anglicky znamená „pasca“ a označovalo klietku, z ktorej sa holuby vypúšťali. Dnes toto označenie zdedilo zariadenie, ktoré náhodne do rôznych smerov vystreľuje terče, ktoré musí strelec trafiť. Strelec má okrem finálového kola na každý terč, ktorý vyletí na jeho povel, dva náboje. Za platný zásah sa považuje, ak z holuba odletí okom rozhodcu viditeľný úlomok. Pre lepšiu identifikáciu bývajú terče naplnené aj farebným prachom. Na OH v Riu nás v tejto disciplíne reprezentujú Erik Varga a Marián Kovačócy.

Skeet je podobná, a predsa trochu odlišná disciplína, ktorej meno je odvodené od škandinávskeho slova označujúceho streľbu (‚skyte‘). Strelec je pri nej povinný držať zbraň dole opretú o pás (tzv. lovecké postavenie) až do okamihu, keď vyletí terč, resp. terče. Tie sú vystreľované v dvoch rôznych výškach po jednom alebo po dvoch z dvoch veží na oboch stranách poľa. Nemusia tiež vyletieť hneď, ale v ktoromkoľvek okamihu do troch sekúnd od strelcovho povelu. Na každý terč má pritom iba jednu ranu. Na OH v Riu nás v tejto disciplíne reprezentuje Danka Barteková.

Slovenskí olympijskí medailisti

Alexander (Sándor) Prokopp

Štokholm 1912 – zlato: vojenská puška na 300 m

Jozef Gönci
Atlanta 1996 – bronz: ľubovoľná malokalibrovka 60
Atény 2004 – bronz: vzduchová puška 60

Zuzana Štefečeková
Peking 2008 – striebro: trap

Slovenskí reprezentanti

  1. 1
  2. 2
  3. 3