Zdieľať na Facebooku Taekwondo

Taekwondo

Taekwondo (tejkvondo) je pomerne nový kórejský bojový šport a bojové umenie bez použitia zbraní, zameraný najmä na sebaobranu, sebaovládanie a zdravú sebadôveru. Má zaručiť úplné využitie sily a rýchlosti ľudského tela. Charakteristická je hlavne kopacia technika.

Taekwondo sa skladá z vyše 3200 presne opísaných pohybov, kopov, pádov, úchopov, úderov, blokov, sekov a úhybov. Prevažujú v ňom techniky silných kopancov z otočky a výskoku na horné partie protivníkovho tela. Prebralo veľa prvkov z karate a ďalších bojových umení. Na rozdiel napríklad od kung-fu je každá technika veľmi presne opísaná, takže výuka je značne štandardizovaná.

Základné prvky taekwonda sú: systém filozoficko-mravných princípov, základné techniky (predovšetkým nôh), presne vymedzené formálne sady. Športové súťaže obsahujú predovšetkým formálne sady a boj. Sú však aj iné disciplíny, napr. vo federácii ITF sú to špeciálne techniky a silové testy.

Taekwondo je jedným z dvoch ázijských bojových umení zaradených na olympijskom programe. Taekwondo debutoval ako demonštračný olympijský šport v roku 1988 v Soule a oficiálnym olympijským športom sa stal v roku 2000 Sydney.
 

Slovenskí reprezentanti

  1. 1
  2. 2
  3. 3