Zdieľať na Facebooku Volejbal

Volejbal

Volejbal je olympijský šport, v ktorom dve športové družstvá oddelené vysokou sieťou pomocou svojich rúk, ramien a (zriedka) aj iných častí trupu udierajú do lopty a snažia sa ju premiestniť na opačnú stranu siete.

Volejbal sa zrodil na sklonku 19. storočia v USA. V roku 1895 profesor telesnej výchovy v Holyoku W. G. Morgan rozdelil telocvičňu tenisovou sieťou, ponad ktorú žiaci odbíjali basketbalovú loptu. Rozpracoval prvé základné pravidlá hry a dal jej názov minonette. Prvý raz sa minonette hral pred divákmi v Springfielde v roku 1896. Až neskôr nazvali túto hru volejbalom (odvodené od „to volley the ball“ – odraziť loptu).
Prostredníctvom vojakov USA bojujúcich počas 1. svetovej vojny vo Francúzsku sa volejbal dostáva na európsky kontinent v roku 1917.

Volejbal patrí do skupiny odrážacích športových hier s veľkou popularitou na celom svete. Je hrou sieťovou a kolektívnou. Popularita volejbalu vyplýva zo zaujímavého a pestrého obsahu hry, z činností, pri ktorých hráč musí spolupracovať so spoluhráčmi a neprichádza do osobného - priameho kontaktu so súperom.

Volejbal je vlastne boj dvoch družstiev, pričom obidve sa snažia realizovať základné úlohy v hre, ktoré rozhodujú o víťazstve. Táto činnosť je charakterizovaná tým, že hráči sa snažia loptu vrátiť do poľa súpera, aby ju súper nemohol spracovať a vrátiť ponad sieť dovoleným počtom odbití. Hráči sa usilujú o dotyk lopty s hracou plochou súpera. Pokiaľ sa to niektorému z tímov podarí, výmena končí a víťazný tím získava bod. Táto činnosť sa realizuje v zápase. V priebehu boja dvoch kolektívov sa strieda útok a obrana. Jedno družstvo útočí a druhé sa bráni, resp. prechádza do protiútoku. Útočiaci tím sa snaží položiť loptu na súperovu hraciu plochu a obranný tím sa tomu snaží zabrániť. Obranou sa rozumie blokovanie útočiaceho hráča a nasleduje obrana v poli.

Hráči sú v poli rozostavení tak, aby zamedzili dotyku lopty s palubovkou. Obrana je postavená tak, aby sa dotyk lopty s palubovkou nikdy nemohol realizovať, avšak najmä v mužskom volejbale končí takmer každá výmena bodom. To robí tento šport zaujímavý nielen z diváckeho hľadiska, ale aj taktizovania samotných hráčov. Tieto ucelené časti hry nazývame fázami hry. Obidve základné fázy v hre - útok a obrana - majú rovnaký význam.

Každý zápas sa delí na sety. Jednotlivé časti, ktoré sa začínajú podaním a končia sa chybou niektorého z družstiev, nazývame rozohrami.

Moderný volejbal funguje na špecializácii jednotlivých hráčov. V modernom volejbale hrá volejbal až sedem hráčov. Tím pozostáva z dvoch smečujúcich hráčov, dvoch blokárov, jedného nahrávača a posledný hráč je tzv. univerzál. Siedmy hráč vo volejbale je špeciálny obranný hráč - libero. Pre libera platia špecifické pravidlá. Zavedenie libera do volejbalu malo niekoľko dôvodov. Jedným je posilnenie obrany v poli, iným dôvodom je možnosť aktívneho hrania viac hráčom. V neposlednej rade však post libera ponúkol možnosť hrať vrcholový volejbal aj hráčom s nižším vzrastom.

 
Slovenskí olympijskí medailisti

Bohumil Golian

Tokio 1964 – striebro
Mexico City 1968 – bronz

Jozef Labuda
Tokio 1964 – striebro

Slovenskí reprezentanti

  1. 1
  2. 2
  3. 3