Zdieľať na Facebooku Vzpieranie

Vzpieranie

Vzpieranie je druh športu. Do programu letných olympijských hier bolo vzpieranie zaradené hneď pri prvých novodobých hrách, teda v roku 1896. Po prestávke sa už v roku 1920 vzpieralo na olympijských hrách opäť a rok 2000 znamenal aj olympijskú premiéru pre kategóriu žien.

Všetky súčasné vzpieračské súťaže pozostávajú z dvoch disciplín. Sú nimi trh a nadhod. Najprv prichádza vždy na rad súťaž v trhu. Je to disciplína riskantnejšia a obtiažnejšia. Činku je treba naraz preniesť zo zeme až do vzpaženia. Preto sa súťažiaci usilujú o to, aby zdvíhali os činky pokiaľ možno len do najnižšej nutnej výšky. Volia veľmi široký uchop, ktorý umožní „nižšie“ vzpaženie. Pre uznanie pokusu je potrebné, aby vzpierač činku v napätých pažiach ustálil.

Nadhod zahŕňa dve samostatné, výrazne oddelené fázy. Najprv sa činka zdvihne jediným neprerušovaným pohybom do polohy na prsia, opäť s využitím podskoku do výpadu alebo drepu. Z tejto „medzistanice“ vzpierač v druhej časti pokusu – vo vlastnom „nadhode“ – činku prudko vyrazí do vzpaženia. I tuto fázu môže sprevádzať výraznejšie pokrčenie alebo podskočenie nôh, ale chodidlá sa potom musia znovu vrátiť na rovnakú úroveň. Rozdelenie pokusu v nadhode do dvoch častí dovoľuje vzpieračom lepšie ovládnutie činky, preto v tejto druhej disciplíne dvojboja dosahujú výrazne vyššie výkony.

Slovensko reprezentuje na OH v Riu Ondrej Kružel (nad 105 kg).

Slovenskí olympijskí medailisti

Dušan Poliačik

Moskva 1980 – bronz: do 82,5 Kg

Slovenskí reprezentanti

  1. 1
  2. 2
  3. 3